Zvýšená hladina leukocytů (bílých krvinek) je odborně označována za leukocytózu. Ke zvýšení těchto krvinek může dojít hned z několika důvodů. Někdy k tomu může dojít za zcela běžných okolností, avšak v některých případech může jít doslova o život.

Definice zvýšené hladiny leukocytů

Zvýšená hladina leukocytů je tehdy, když hladina bílých krvinek přesáhne hranici 10×10 na devátou v jednom litru.

Něco o bílých krvinkách

Bílých krvinek je několik druhů. Jedná se o granulocyty, které se dále člení na neutrofily, eozinofily a bazofily; a pak agranulocyty, jež tvoří monocyty a lymfocyty. Neutrofily představují první obrannou linii těla proti vniklým bakteriím a cizorodým částicím. Eozinofily nejsou tak důležité, ale jejich hladina se zvyšuje při alergické reakci i u parazitálního onemocnění. Bazofily se uplatňují při zánětlivých a alergických procesech. Monocyty zabraňují růstu nádorů, výrazně ovlivňují krvetvorbu, a jsou jedním z nejdůležitějších prvků obran organismu. Lymfocyty se tvoří v kostní dřeni a jsou přítomné i v lymfě a lymfatických uzlinách. Jejich role je velmi důležitá, protože významně ovlivňují centrální stav imunitního systému. Navíc jsou to právě ony, které mají schopnost tvořit protilátky, a proto mohou být i za autoimunitními chorobami. Lymfocyty se dále člení na B-lymfocyty, které zajišťují humorální imunitu a T-lymfocyty, které mají za úkol zajišťovat buněčnou imunitu (bránit je před mikroorganismy, nádorovými buňkami a buňkami napadenými viry).

Příčiny zvýšených leukocytů

Všeobecně bychom mohli říct, že ke zvýšení leukocytů dochází z důvodu infekce, zánětu, nádoru, poranění, parazitům, otravě anebo po operaci.

Proč se zvýší hladina granulocytů

Ke zvýšení hladiny těchto bílých krvinek dochází fyziologicky pro těžkou tělesnou zátěž, z důvodu vykonávání sportu na výkonnostní úrovni, ze stresu, bolesti, strachu, emocí, těhotenství, mají je i novorozenci a opálení na slunci. Patologicky se objevuje z důvodu infekce, a to především při bakteriálním onemocnění, malárii, plísňovém onemocnění, zánětu slepého střeva, perikarditidy, endokarditidy, zánětu žlučníku, abscesu i furunklu. Dále se zvýšená hladina granulocytů objevuje i u ztráty krve, Cushingova syndromu, paroxyzmální tachykardie, zvracení, žízni i u bolestí na hrudi. V rámci toxické reakce se obvykle najde zvýšená hladina leukocytů u diabetického, uremického anebo jaterního kóma, záchvatu dny, ileusu, eklampsie, popálenin, otrav nebo jako reakce na hmyzí bodnutí. Z důvodu onemocnění kostní dřeně se granulocytóza objevuje u chronické myeloidní leukémie, myelodysplastického syndromu, polycystemie vera nebo lymfogranulomu.

Zvýšená hladina lymfocytů

Ke zvýšení lymfocytů dochází ponejvíce v rámci infekčního onemocnění (virového, jako chřipka, zarděnky, pneumonie, příušnice, mononukleóza, žloutenka), u paratyfusu, tyfusu, TBC nebo brucelózy. Často se lymfocytóza objevuje i v době rekonvalescence po akutních infekčních chorobách anebo k ní dochází i při užívání některých léků (jako sulfonamidů, phenobarbitalu). Kromě těchto příčin se bohužel velmi často objevuje i u závažného onemocnění kostní dřeně (lymfatická leukemie) a také i u maligních lymfomů, morbus Waldeström, zvýšené funkci štítné žlázy nebo morbus Addison.
Ať už ke zvýšeným hladinám leukocytů dochází z jakéhokoliv důvodu, vězte, že zvýšené leukocyty nejsou normální a vždy jsou symbolem oslabené imunity, což se pak může projevit zvýšenou náchylností k infekcím, které se vyznačují těžším průběhem. Nakonec se pak může stát, že i obyčejná jinde nikterak nezávažná virová infekce může skončit smrtí.


Odhalit skutečnu příčinu zvýšených leukocytů je proto vždy velmi důležité! Jen tak je možno nasadit tu správnou léčbu a zamezit tak případnému fatálnímu konci.

Prevence

Na hladinu leukocytů pozitivně působí zdravá a vyvážená strava s dostatkem vitamínů a minerálů, aktivní odpočinek, minimalizace stresu, důsledná léčba infekcí, dostatečná rekonvalescence a vyhýbání se toxickým vlivům, které by mohly poškodit kostní dřeň (záření, chemikálie, toxické látky).