Díky podezření na tuto diagnózu mí rodiče prožili několik dní ve stresu a mnoho toho tehdy nenaspali. Tehdy mi byly tři a vzpomínka, jak mne nesli spolu s nejoblíbenějšími hračkami, na nosítkách do sanitky, patří k mým prvním životním vzpomínkám. Bohužel negativním. Nakonec se z toho vyklubal těžký úžeh, ale díky této story již vím od raného dětství, že zápal mozkových blan není žádná sranda.

Zánět mozkových blan se týká zánětu ochranných obalů mozku a míchy. Zánět způsobují v důsledku infekce způsobené viry, bakteriemi a mikroorganismy. V některých případech může být zánět způsoben léky. Inkubace onemocnění je 1 – 8 dní.

Meningitida je vážný stav, který může ohrozit zdravotní stav člověka. Zánět totiž probíhá v těsné oblasti mozku a míchy. Infekce se přenáší kapénkovou cestou. Rizikovost onemocnění významně ovlivňuje vyvolávající příčina, věk a celkový zdravotní stav. Zápal mozkových blan se nejčastěji objevuje u dětí a mladých lidí mezi  15 – 24 lety, a pak u starých lidí, kteří jsou e špatném zdravotním stavu nebo mají oslabený imunitní systém.

Projevy zápalu mozkových blan

K nejobvyklejším příznakům zápalu mozkových blan je bolest hlavy, ztuhlost hlavy spojených s horečkou. Nemoc se projevuje také zmateností, neklidem, mravenčením prstů, oční citlivost, nechutenstvím, pláčem, poruchami vědomí, netečností, vzdycháním, zvracením a nesnášenlivostí světla a hlasitých zvuků. Zápal mozkových blan u dětí se objevuje obvykle jen s velmi nespecifickými příznaky, jako podrážděnost a ospalost. Jestliže se objeví vyrážka, máte nápovědu – chorobu způsobila Neisseria meningitidis. Kolem úst i na obličeji, se vytváří rozsáhlý opar (tento zánět způsobují herpetické vry). Tuberkulózní meningitida je pomalejší a ne tak výrazně symptomatická. Nejprve se objevuje bolest hlavy, únava a poruchy spánku. Stav klesne až do bezvědomí, ale k tomu dochází až mnohem později. V nejhorší případě zápal mozkových blan může skončit bezvědomím nebo dokonce smrtí.

Průběh onemocnění

Po uběhnutí inkubační doby dochází k náhlému velmi prudkému vzestupu tělesné teploty až do fáze horečky. Spolu s tím se objevuje i nevolnost a zvracení. Na kůži trupu  a v obličeji, se u dětí objevují drobné modřinky.

Diagnostika zápalu mozkových blan

Základním vyšetřením je provedení krevních testů, kdy se lékař zajímá o hladinu CRP. Pak se provádí hemokultura. Tím nejdůležitějším kamenem diagnostika je lumbální punkce, která diagnózu potvrdí anebo vyvrátí.

Léčba onemocnění

Vezměte v úvahu, že se jedná o onemocnění, které vás může ohromit na životě. V případě, že byste ji neléčili ve valné většině pak končí úmrtím. Negativně se odráží i pozdě nastavení léčba. Antibiotika se nasazují podle testů. Při podezření se podává benzylpenicilin a nemocný se převáží do nemocnice. Vhodné jsou i infuze. Další léčba je ovlivněna tím, čím je způsobena. Podávat se mohou tedy steroidy, u virové meningitidy herpes viry pak cycloviry, součástí léčby je  podávání analgetik. U plísňových meningitid pak fungicidy.

Prognóza zápalu mozkových blan

Neléčená bakteriální meningitida je skoro ve 100% smrtelná. Virová meningitida pak sama pomalu ustupuje, zabíjí jen málokdy. U novorozenců je úmrtnost 20 – 30% z nich. Riziko u starších dětí je zhruba 2% a u starších nemocných je pak cca 17%.