Transplantace jater  v roce zažije kulatiny.  První transplantace totiž proběhla již v roce  1955  a na svém kontě ji má americký lékař Welch. Tehdy šlo o transplantaci jater  u psů.
V současné době v IKEMU proběhne každý rok více než 100 transplantací jater ročně.

Co je transplantace jater?

Transplantace jater je život zachraňující chirurgický zákrok. Dnes se již tento zákrok provádí rutinně. Součástí transpalntace není pouze samotný chirurgický zákrok, ale specializovaná pooperační péče, postupná  rehabilitace a návrat do běžného života. Součástí  je i celoživotní léčba, která spočívá v podávání léků bránících se odhojení přenesených jater. Transplantace jater spočívá v tom, že se do těla nemocného přenesou játra dárce, které plně nahradí původní játra.
První transplantace u nás v České republice proběhla v Brně v roce 1983 na II. chirurgické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně profesorem Vladimírem Kořístkem a jeho týmem.

Indikace k transplantaci jater

Tato transplantace se provádí v případě selhávání jater, kdy nepomohla žádná léčba. Tento stav může vyvolat chronická zánětlivá onemocnění jater (hepatitida C), onemocnění žlučových cest, nádory jater a také z důvodu zničení alkoholem.

Jak probíhá transplantace jater

Aby vůbec mohlo dojít k transplantaci, je nutné nemocného zařadit na listinu čekatelů na transplantaci jater. K samotné transplantaci pak dojde, až se najde vhodný dárce a čekatel bude na topu. Do té doby čekatelé na transplantaci čekají obvykle doma a jsou v péči transplantační ambulance Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně nebo pražského IKEMU. Na transplantaci je možné čekat jen několik dnů, ale také i řadu let.

Samotná operace

Játra k transplantaci pochází od dárce s prokázanou mozkovou smrtí. Dárce přitom musí být shodný s příjemcem v hlavních krevních skupinách, a dále pak hmotnostní rozdíl těchto osob by neměl být větší než ⅕. Zákrok probíhá tak, že z těla jsou nejprve odstraněna poškozená játra, která jsou nahrazena dárcovským orgánem. Nová játra jsou umístěna na stejné místo, kde se nacházela původní játra a jsou na ně postupně napojeny všechny cévy a žlučovody. Zákrok je poměrně rychlý, protože játra nesmí být mimo tělo déle než 6 – 9 hodin. Po operaci nemocný zamíří na jednotku intenzivní péče, kde je bedlivě sledován po několik dnů. Pokud je stav stabilizován a bez potíží, pacient přechází na klasické oddělení, kde přetrvá ještě další 3 – 4 týdny. Do konce života je nemocný nucen pečlivě užívat předepsané léky, tzv. imunosupresiva, jež mají za úkol potlačovat obranyschopnost těla, aby nedošlo k rozpoznání nového orgánu a jeho následné zničení imunitními buňkami.

Ne každý pacient je pro transplantaci vhodný

Je to smutné, ale je tomu tak. Transplantace není zrovna jednoduchým zákrokem, také játra se nesbírají na ulici a finanční nákladnost je rovněž značná. Transplantaci jater v České republice provádí dvě pracoviště, jedno je v Brně a druhé v Praze.
Pro zařazení na listinu čekatelů nesmí být přítomny tyto kontraindikace – nesmí jít o konečné stádium některých dlouhodobě probíhajících jaterních onemocnění závažně ovlivňujících jejich funkci, náhlé vzniklé selhání na podkladě odumírání jaterních buněk, úrazy a nádory. Kontraindikací jsou i závažná srdeční onemocnění, choroby postihující větší množství orgánů, nedávná komplikace způsobená zvýšenou srážlivostí krve, sepse, alkoholová nebo drogová závislost a nespolupráce.

Po transplantaci

Kromě užívání imunosupresiv je nutné dodržovat dietu se zvýšeným přísunem bílkovin a vláknin. Vyhněte se soli, uzeninám a tučným masům. Důležitá je i pohybová aktivita, ochrana proti infekci. Možné je vést normální sexuální život a můžete dokonce i otěhotnět.