I když je mezi laickou veřejností Tourettův syndrom méně znám, jde o poměrně časté vrozené onemocnění. Nemoc patří mezi neuropsychiatrické diagnózy a doposud její podstata nebyla ještě zcela odhalena. První příznaky choroby se obvykle objevují již v dětském věku nebo v průběhu dospívání.

Jak se projevuje Tourettův syndrom

Onemocnění se obvykle projevuje pohybovými a zvukovými tiky, mrkání, trhání hlavou a končetinami, které doprovází i různé grimasy. Tyto tiky jsou náhle vznikající, opakující se nutkavé záškuby, které mohou doprovázet i zvukové projevy anebo také i nekoordinované vykřikování slov (často sprostých). Zvuky však nemusí být jen slova, ale i chrochtání, posmrkávání, kňourání a nutkavé pískání. Tik představuje jakousi ventilaci vnitřního přetlaku. Stav se zhoršuje při stresu. K dalším příznakům onemocnění je zvýšený neklid, nesoustředěnost, neposednost, nutkavé myšlenky, puntičkářství, rituální chování, výbušností, agresivitou a sebepoškozováním.
Nemocné často trápí ADHD, obsedantně kompulzivní porucha, úzkost, a deprese. Nemocní velmi často trpí rovněž i dysgrafií a dyslexií.

Příčina vzniku nemoci

Příčina není zcela odhalena. Ví se, že za ni mohou geny a také poškození bazálních ganglií. Vliv na její vznik má i zhoršené životní prostředí. Závažnost poruchy také velmi významně ovlivňují i pohlavní hormony. Nemocí trpí převážně muž a nemoc se zhoršuje příchodem do puberty.

Diagnostika

Nemoc se ponejvíce objeví ve věku 6 – 7 let, kdy se problémy objeví a přetrvávají déle než jeden rok. Příznaky se přitom objevují několikrát za den, téměř každý den anebo občas. Frekvence, typ projevu, délka, anatomická lokalizace se může změnit. Aby mohla být tato choroba řešena, je důležitá její včasná diagnóza. Nemoc je to celoživotní, nevyléčitelná, ale má stavy klidu, kdy i zcela vymizí, aby se zase po čase dostavila zpět. Základem diagnostiky vedle základního fyzikálního vyšetření je i vyšetření neurologem, psychiatrem a dále pak i EEG vyšetření, které je možno doplnit o CT nebo magnetickou rezonanci mozku. Bohužel i tak se může stát, že v případě mírných příznaků může odhalení Tourettova syndromu uniknout.

Léčba

Léčba se odvíjí od závažnosti příznaků. Mírné projevy se obvykle nikterak neléčí, protože obvykle samy časem odezní. Léčí se vážnější stavy, a to pomocí psychoterapie anebo psychiatrických léků. Včasný záchyt je důležitý i proto, že pak je možné pochopit toho člověka, že se nejedná o žádný zlozvyk. Bohužel je také pravda, že mnoho takto nemocných lidí nedosáhnou odpovídajícího vzdělání a postavení ve společnosti. Důležitou součástí léčby jsou i režimová opatření a dodržování speciálních postupů jak při výchově, tak i při výuce ve škole.