Pod poněkud komplikovaným názvem sideropenická anémie se ve skutečnosti skrývá chudokrevnost způsobená nedostatkem železa. Díky tomu pak vaše tělo není schopno produkovat dostatečné množství hemoglobinu, což má za následek, že nemocný má v krvi nedostatečné množství červených krvinek, které by mohli přenášet kyslík. Nemocný je pak v konečném výsledku unavený a dušný.
K sideropenické anémii dochází z nedostatku železa, které pak tělo nemá pro výrobu hemoglobulinu, červeného barviva, jež červeným krvinkám umožňuje transport okysličené krve po celém těle.

Příznaky sideropenické anémie

Zpočátku chudokrevnost může být tak mírná, že projde zcela bez povšimnutí, ale jakmile se tělo s nedostatkem železa potýká déle nebo se anémie zhoršuje, příznaky přeci jen vyplují na povrch a postupně se zesilují. K těmto příznakům pak patří extrémní únava, bledá kůže, slabost, dušnost, bolest na hrudi, časté infekce, bolest hlavy, závratě, mdloby, studené nohy ruce, zánět a bolest jazyka, lámavé nehty, zrychlený srdeční tep, neobvyklé chutě na nejídla, nechutenství a brnění v nohou.

Kdy je chudokrevnost

Podle hodnot uvedených Světové zdravotnické organické organizace je za chudokrevnost označován stav, kdy hemoglobin klesne pod 13 gramů na 100 ml a 12 gramů na 100 ml ve fertilním (plodném) věku. Dále se chudokrevnost dělí na mírnou střední a závažnou.

Příčiny sideropenické anémie

Chudokrevnost z nedostatku železa může být způsobena nedostatečným příjmem železa, jeho velkou ztrátou, špatnou produkcí hemoglobulinu a nedostatku nebo neschopnosti železo zpracovat. K těm nejhlavnějším příčinám však patří krevní ztráty. U žen tomu tak připadá zejména v době menstruace. Pomalá chronická ztráta krve může být způsobena žaludečním vředem, kýlou, polypem anebo kolorektálním karcinomem. Neschopnost vstřebání železa z potravy je často spojeno se střevními problémy. Někdy je způsobena i odejmutím střeva kupříkladu z důvodu Crohnova onemocnění. Další příčinou chudekrevnosti je nedostatečný přísun železa v potravě. Hodně železa najdete v masu, vejcích, zelené listové zelenině. Velmi často se nízká hladina železa objevuje i v těhotenství.

Diagnostika

Sideropenickou anémii odhalí krevní obraz s diferenciálem. Dále pak odběr se zaměřením na ferritin, železo v séru a transferin. Nátěry z periferní krve, okultním krvácením, vyšetřením kostní dřeně a také i vyšetřením hladiny přímého a nepřímého bilirubinu. K dalším vyšetřením doplňující zjištění příčiny je endoskopické vyšetření, gastroskopie, kolonoskopie a ultrazvuk.

Komplikace

Dlouhodobá chudokrevnost může v konečném důsledku vést až k nepravidelnému srdečnímu tepu, kdy je srdce nuceno pumpovat více krve a je nuceno kompenzovat nedostatek kyslíku, to vede k rozšíření srdce a srdečnímu selhávání. U dětí může způsobit růstové problémy a u těhotných pak může vyvolat předčasný porod.

Léčba onemocnění

Základem léčby je užívání doplňků železa a speciálních léků naordinovaných lékařem. V druhé řadě byste měli do svého jídelníčku zařadit i potraviny s vysokým obsahem železa. Vedle léčby příznaků je důležité léčit příčiny, které anémii způsobily. Následně pak může pomoci třeba i antikoncepce, antibiotika nebo chirurgické řešení a odstranění polypu nebo řešení peptického vředu.