Rakovina lymfatických uzlin je pouze jeden pojem, který označuje vážný zdravotní problém, který mnohdy končí i smrtí. Odborný svět jej označuje i za Hodgkinův lymfom, lymfom aneb také i jako rakovinu mízních uzlin.

O rakovině lymfatických uzlin

Doposud není přesně známo, proč rakovina lymfatických uzlin vzniká. Odhaduje se, že za vznik může přítomnost EBV, HIV a jiných retrovirů. Hlavním příznakem je dlouho trvající zvětšení mízních uzlin na krku, v podpaždích a tříslech. Uzliny však nejsou na pohmat bolestivé, zato jsou tuhé. Choroba se objeví relativně brzy, mezi 25 – 35 rokem, a pak ještě po 55 roce života. V současné době se dá většina typů zdárně vyléčit. Vzhledem k tomu, že se o ní poměrně málo mluv, bude pro vás překvapení, že se ve skutečnosti jedná o 6 nejčastější nádor u nás. Pro úspěch léčby je u tohoto onemocnění hlavně včasné podchycení. Rakovina lymfatických uzlin představuje hned 3 různé choroby – Hodgkinův lymfom, ne-Hodgkin lymfom a chronickou lymfatickou leukémii. Aktuálně u nás žije na 25 000 takto nemocných lidí, přičemž rok,co rok přibude 2500 nových nemocných. Naštěstí dnes má většina nemocných až 90% šanci na uzdravení.

Příčiny vzniku onemocnění rakoviny lymfatických uzlin

Proč vzniká tento typ rakoviny není přesně známo, ale obviňuje se EBV infekce, porušená imunitní odpověď a taky za to může i genetická predispozice. Jistý vliv se přičítá i chemikáliím, toxickým látkám, lékům snižujícím imunitu, dlouhodobé nemoci, transplantaci orgánu a rakovině plic a močového měchýře.

Princip onemocnění spočívá:

Rakovina lymfatických uzlin spočívá v nesprávné genetické informaci DNA, která nebyla usmrcena imunitním systémem. Buňka nereaguje na pokyny těla, dělá si co chce, z okolí přijímá živiny a nekontrolovatelně se dělí.

Příznaky rakoviny lymfatických uzlin

Nemoc zůstává dlouho utajena. Mnohdy se objevuje jen několik příznaků, které jsou zpočátku navíc jen polymorfní. To, že se objevují nespecifické potíže lékaře mate a často řeší něco úplně jiného.

Hlavním příznakem tohoto onemocnění je nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin.  Bolí pouze po požití alkoholu a jedná se o lokání pocit. Uzliny se zvětší na krku vlevo, v podpaždí v oblasti hrudníku anebo ramene. Ne vždy se pak objevuje i malátnost, slabost a únava, svědění kůže a vyrážka, noční pocení, úbytek hmotnosti, zvětšená slezina a nevysvětlitelná horečka. V případě postižení uzlin v hrudníku se objevuje i dráždivý kašel.

Diagnostika rakoviny lymfatických uzlin

Základem vyšetření je prohlédnutí a prošetření zvětšených uzlin. Jedná se o vyšetření spojené s biopsií a odstraněním zvětšené uzliny. Výsledek budete vědět do 14 dní. Pokud je výsledek pozitivní, je nutno odhalit rozsah onemocnění. Důležité je zjistit, kde všude jsou postiženy, zda jsou postiženy uzliny na obou stranách  a jestli jsou postiženy i orgány. V rámci diagnostiky se provádí laboratorní vyšetření krve – krevní obraz, jaterní testy. Dále se prování rtg hrudníku, sono břicha,uzlin na krku a jinde, CT krku, hrudníku, břicha a pánve. V neposlední řadě se pak provádí pozitronová emisní tomografie a odběr kostní dřeně.

Léčba rakoviny lymfatických uzlin

Hodgkin se obvykle léčí chemoterapií s radioterapií. Jistou možnost skýtá i transplantace kostní dřeně.