Protonová léčba reprezentuje to nejmodernější, co současná medicína v oblasti léčby onkologických onemocnění může nabídnout. Jde o druh speciální externí radioterapie, při níž se nemocná tkáň ozařuje svazkem urychlených protonů. To  vše je možno provést pěkně do hloubky, cíleně a bez poškození tkání (na rozdíl od klasické radioterapie).


Česká republika touto metodou proslula a už ji používá 2 roky k léčbě široké škály nádorového onemocnění. Letos nově (dokonce od 1. 9. 2015) se dokonce stala i hrazenou zdravotními pojišťovnami. Pozor však, je nutné, aby vám ji doporučil tým odborníků z komplexního onkologického centra.

Něco více o protonové léčbě

Protonová terapie je vysoce účinnou metodou, které k léčbě rakoviny využívá fyzikálních vlastností protonů a jejich schopnost přesně je zacílit v odměřené dávce i do velmi hluboko uložených tkání. Díky tomu pak docílí mnohem většího efektu, menšího poškození zdravých tkání, je zde nízké riziko komplikací a nabízí i rychlejší rekonvalescenci. Nemocnému se tak velmi významně zvyšuje kvalita života. Nutno říct, že byť je tato metoda označována za nejmodernější výkřik, v reálu se tak lidé jinde ve světě léčí již od roku 1992.

Technologie protonové léčby

K terapii se užívá kladně nabitých elementárních částic jádra atomu vodíku, čili protonů, s určitou hmotností, která je ve srovnání s elektrony mnohem větší. Protony jsou v cyklotronu urychleny na rychlost rovnající se cca polovině rychlosti světla. Hodnota energie dosahuje hodnoty až 230 megaelektronvolt a je díky tomu schopna zničit nádory až do hloubky 30 cm. Protony jsou potom usměrněny magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a velice přesně jsou zacíleny tam, kde je nádor. Protony poškozují DNA zasažené buňky.Takováto buňka buď přímo umře anebo se přestane dělit.

Pro koho je protonová léčba vhodná?

Léčba je vhodná pro všechny pacienty bez rozdílu na věk. Léčbu pouze limituje typ nádorového onemocnění.  Velmi dobře na léčbu reagují děti, pro něž je tato metoda obzvláště šetrná. Vhodná je pro meduloblastom, nízce maligní gliom, sarkomy měkkých tkání, Ewingův sarkom, ependymom. Dále pak je vhodná pro mozkové nádory – gliom, chondrom, chondrosarkom, meningeom; nádory hlavy a krku, slinivky břišní, jater, prostaty a lymfomů.

Výhody protonové léčby

Pro protonovou léčbu hovoří 97% úspěšně vyléčených, skutečnost, že léčba zkvalitňuje život, zachovává potenci, nemá téměř žádné vedlejší účinky ani komplikace, nepůsobí negativně na psychiku, nesnižuje důstojnost nemocných, délka léčby je významně zkrácena a může probíhat ambulantně.

V České republice se prozatím nachází pouze jedno protonové centrum, zato však věhlasné. Naleznete je v Praze v areálu Fakultní nemocnice na Bulovce, kde aktuálně spadá pod Ústav radiační onkologie.