Parkinson je strašák moderní doby a kosa lidstva jednadvacátého století. Jedná se o degenerativní onemocnění nervového systému, která se projevuje klidovým třesem, ztuhlostí svalů, zpomalením pohybů a poruchami stoje i chůze. I když se Parkinson doposud nedá zcela vyléčit, moderní léčba již dovoluje průběh nemoci zklidnit, zpomalit a zlepšit kvalitu života. Záludnost choroby nespočívá v tom, že by byla smrtelná, byť zkracuje délku života, ale v celkové neschopnosti, která v současnosti při včasné a řádné léčbě nastává za 10 až 20 let po objevení prvních příznaků.
Bohužel v mnoha případech bývá choroba odhalena příliš pozdě, jelikož zpočátku probíhá bez příznaků. Pozdní stádium pak probíhá v pestrých barvách a s řadou komplikací.
Jak se projevuje poslední stádium Parkinsonovy choroby:

V této fázi se objevuje již celá řada komplikací

Jedná se hlavně o motorické komplikace – kolísání stavu hybnosti a dyskinezi. Parkinson významně ovlivňuje i psychiku, objevuje se deprese, kognitivní poruchy, halucinace a psychotické projevy a také i dopaminový deregulační syndrom. Nemocní začínají trpět poruchou výživy, nechutenstvím, poruchou polykání a úbytkem hmotnosti. K negativním projevům poslední fáze choroby patří i ortostatická hypotenze, zácpa, urogenitální dysfunkce, poruchy čichu a bolesti. Parkinsonici v závěru onemocnění nerozeznají barvy, vidí dvojitě, trpí závratěmi, jsou inkontinentní a nefungují jim pohlavní orgány.

Motorické komplikace

Nemocný zažívá střídání horšího a lepšího stavu pohyblivosti i jemné motoriky. Tento stav se projevuje i ve výkyvech schopnosti chůze a výskytu třesu. V této fázi se zcela běžně objevují stavy zapnuto a vypnuto, kdy nemocný je v určitou chvíli nějakého pohybu schopen a jindy nikoliv. Tyto stavy se mohou měnit v různých intervalech, dnech i týdnech. Bohužel s prohlubováním stavu se tyto fáze zkracují. Zároveň se v tomto stupni onemocnění objevují i mimovolné pohyby, které nemocný nikterak neovládá.

Psychické komplikace

Významnou součástí onemocnění představuje deprese, za níž logicky může snížená aktivita, snížení hybností i životního elánu. Negativně ji ovlivňují i živé negativní sny, iluze, které se objevují s příchodem šera a později i halucinace. Typickým příznakem je i ztráta zájmu o okolí a jakékoliv aktivity, patologická smutná nálada, ztráta sebeúcty a pocity viny. U nemocného se v této fázi rovněž zhoršuje i orientace, pozornost, verbální schopnost, počítání, abstraktní vnímání a nic neobvyklého není ani objev demence.

Přecitlivělost a bolest

Nemocní v poslední fázi Parkinsonovy choroby více a hůře vnímají brnění, pálení, a lechtání, které se objevují zejména v dolních končetinách, ale mohou se šířit i směrem vzhůru. Obzvláště nepříjemným příznakem jsou samovolní spontánní bolest svalů, kloubů apod. K bolestem se přidružují i svalové křeče.

Příčinou úmrtí u parkinsoniků nejsou výše vyjmenované komplikace, ale pneumonie.