Léčba ozařováním představuje jednu ze základních protirakovinových léčebných metod. Odborně se jedná o radioterapii. Tuto metodu léčby podstoupí téměř polovina onkologických pacientů. Léčba ozařováním bývá nasazována samostatně, ale může se jednat i o doplňkovou léčbu, která bývá naordinována spolu s jinými léčebnými metodami.

Co je léčba ozařováním

K léčebnému ozařování je užíváno ionizující záření (záření, které není viditelné pouhým okem), které je aplikováno ve vysokých dávkách tak, aby došlo ke zničení nádorových buněk v těle nemocného a zabránilo se jejich dalšímu množení. Zjednodušeně se dá říct, že nemocný absolvuje něco jako rtg. vyšetření, jen tedy s mnohem silnější dávkou záření. Efektivita úspěšnosti léčby je velmi vysoká. Ozařování je aplikováno zevně (teleterapie) anebo vnitřně (brachyterapie). I tyto dva druhy se mohou vzájemně kombinovat.

Kdy se léčebné ozařování užívá?

Radioterapie je naordinována tam, kde jsou nádory takovou léčbu citlivé. Ozařování může být naordinováno samostatně, před operací i jako doplněk po operaci. Pomoci může i tam, kde již není cesty úplného vyléčení nebo tam, kde není možno užít operativního řešení. V těchto případech je pak léčebné ozařování doplněno i o chemoterapii. Ozařováním se užívá k léčbě lymfomů, seminomy, rakoviny prostaty, prsu i kolorektálního karcinomu (konečné části tlustého střeva a konečníku). Léčí se jim i metastázy, a to hlavně lymfatických uzlin, metastáz do kostí a mozku.

Jak léčba ozařováním působí?

V průběhu několika dnů až týdnů po ozáření začnou nádorové a bohužel i ty zdravé buňky odumírat. Účinek léčby pak trvá ještě několik dalších týdnů až měsíců po ukončení léčby. Zdravé buňky se naštěstí vzpamatují mnohem rychleji. Občas se však může stát, že i po skončení léčby nedojde k odeznění těchto následků.

Průběh ozařování

Dávka ozářek je pečlivě vypočítána a naplánována. K stanovení té správné dávky se užívá tzv. simulátor. Tato doba trvá 2-4 hodiny + ještě následující 2-4 dny zpracování dat. Samotné ozařování nebolí, někdy se však po ozařování mohou objevit vedlejší účinky, k nimž patří únava, slabost, nechutenství, snížená odolnost vůči infekcím, nevolnost, zvracení, cysty, změny v krvi a krvetvorných orgánů, chudokrevnost, kožní změny v místě ozařování. Po ozařování pochvy se mohou objevit povlaky a otok.

Po ozařování

Po ozařování je důležité, abyste zajistili dostatečný přístup vzduchu ke kůži, kdy byste ji neměli dráždit řetízky a jinými ozdobami. Nosit byste měli výhradně bavlněné, měkké a nedráždivé materiály, které vám pomohou udržet vaši pokožku vždy suchou. Důležitý je i pravidelný režim a dostatek spánku. Pleť chraňte před slunečními paprsky a hlavu kryjte pokrývkou. V období absolvování ozářek neřiďte.