Hysterektomie, čili česky odstranění dělohy, představuje pro ženu poměrně děsivý úkon kerý významně neovlivňuje zdravotní stav, ale i psychiku ženy. Jde totiž o zásah, ktrý jednou pro vždy velmi významně ženě změní život.

Z jakých důvodů se děloha odstraňuje

 • Jestliže se v děloze tvoří nezhoubné nádory – myomy, které není možné odstranit samostatně.

 • Při onemocnění, které by vás mohlo ohrozit na životě

 • V rámci odhalení předstupně rakovinového bujení děložní sliznice

 • Kvůli zhoubnému nádoru čípku nebo děložního těla

 • Odstraňuje se i kvůli neztišitelnému krvácení

Něco málo o vynětí dělohy

Hysterektomie se provádí samostatně nebo s děložními adnexy, čili s vejcovody a vaječníkem. Takovéto hysterektomii se říká totální.  Pro takovýto zákrok však již musí být vskutku vážná indikace, jako nádor. V případě, že dojde k odstranění vaječníků, je pak nutné nasadit bezprostředně po operaci hormonální substituční léčbu. Jedná se o hormony produkované vaječníky. V některých velmi závažných případech se neodstraňuje pouze děloha, vejcovody a vaječníky, ale i část pochvy, děložní vazy, mízní uzliny, apendix a omentum.

Druhy hysterektomie

Laparoskopická hysterektomie je klasická operace, která je vedena přes břicho s laparoskopickými nástroji. Tento přístup se užívá u větších zákroků, např. u zhoubných nádorů. Vaginální hysterektomie je vedena přes pochvu. Tento přístup se užívá u starších žen, zvlášť u těch, které se potýkají s inkontinencí moči. Laparaskopická vaginální hysterektomie je současnou nejužívanější metodou, která se provádí přístupem přes břicho skrze 3 malých řezů, kudy se zavede laparoskop a chirurgické nástroje. Závěr operace se pak koná vaginálně.

Jak se hysterektomie provádí

Podle druhu hysterektomie se k tomu přistupuje buď přes bbřcho anebo přes vagínu. Operuje se tak, že se řez vede od pupku ke sponě stydké v podbřišku na hranici s ochlupením. Dutina břišní se otevírá postupně po vrstvách, kůže, podkoží, povázka svalová, břišní svalstvo a pobřišnice. V dalším stupni se operace zaciluje nejen na dělohu, ale dle nutnoti i na vejcovody a vaječníky. V dalším kroku dochází k obnažení dělohy směrem dolů a zbaví ji vazů, které ji u držují v pánvi a následně dojde k vynětí dělohy a k jejímu odstřižení od pochvy. Pochva se pak následně zašije a zafixuje na pánevní vazy. V dalším krok se ošetří rána po odstraněné děloze. Provede se revize orgánů v břiše a břicho se uzavře.

Komplikace hysterektomie

 • K nejčastějším komplikacím ptří poškození vyvodových močových cest v malé pánvi, tekého a tlustého střeva

 • Může dojít ke krvácení z možného poranění velkých cév v dutině břišní

 • po operaci může dojít ke zhoršení vyprazdňování močového měchýře

 • Infekce

 • Ve velmi vážných případech  může dojít k ileu, trombóze nebo embolii

 • komplikací jsou i jizvy

Rekonvalescence

Rekonvalescence trvá cca 6 – 8 týdnů. Pacient obvykle odchází nejpozději do týdne do domácí péče. Po týdnu se vrací ke kontrole a k vytažení stehů. Další kontrola pak probíhá za 4 týdny. V průběhu rekonvalescence gynekolog nasadí hormonální substituci (pokud je třeba) a rozhodne, zda je vhodná lázeňská léčba. Do práce se žena může obvykle vrátit do 2 měsíc po operaci.