Flegmóna je velmi nebezpečná choroba spočívající v tom, že se jedná o nikterak ohraničenou infekci, která se velmi agresivně šíří měkkými tkáněmi těla. Nejčastěji se s ní střetnete u končetin, ale kromě nich se může objevit i u některých jiných orgánů (u střevních kliček nebo třeba páteře). Choroba je tak agresivní, že jí stačí pouze pár hodin, aby se rozšířila do celé končetiny.

Projevy flegmóny

Po infikaci končetina oteče, zrudne, stává se citlivá na dotek a je také znatelně teplejší než zbytek končetiny. Flegmónu doprovází i horečka a bolest. Tkáň bývá mnohdy rozbředlá a vytékají z ní kapičky hnisu. S postupem času se hnis hromadí v hlubších vrstvách kůže, dochází ke zduření okolních lymfatických uzlin a pokud by nedošlo k zaléčení, zánět velmi rychle postoupí do okolní tkáně a krví i mízou zasáhne se rychle šíří dál a postihne i nervy. Komplikacemi tohoto onemocnění může být trombóza nebo sepse, zánět kloubů a svalů.
K dalším symptomům patří i celková únava, zimnice, pocení, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu.


Flegmóna je velmi nebezpečná a může vás připravit nejen o končetinu, ale může velmi snadno přejít do otravy krve a nemocný pak na nemoc může zemřít.

Příčiny vzniku

Flegmóna často vzniká jako komplikace drobných ranek a odřenin, ale je také poměrně častou komplikací při hojení ran po operaci. Vyvolává ji ponejvíce stafylokok a streptokok, ale způsobit ji mohou i koliformní bakterie a jiné mikroby. Ty se do těla mohou dostat bodnutím hmyzem, říznutím, škrábnutím, prostřednictvím akné i z růže. K rozvoji flegmóny mají sklon hlavně lidé s oslabenou imunitou. Lidé se vůbec o nakažení nemusí dozvědět.

Diagnostika flegmóny

K odhalení flegmóny toho příliš nepotřebujete, stačí fyziologické vyšetření a vyšetření krve, kde je důležité vyšetřit hladinu CRP a bílé krvinky. Dalšími diagnostickými metodami je otestování moče (na bakterie, leukocyty), rtg. vyšetření, ultrazvuk, scintigrafie a MRI.

Léčba flegmóny

Léčba se neobejde bez hospitalizace, při níž by měla být nasazena antibiotika nitrožilně spolu s další infuzní terapií. Velmi důležitou součástí je i znehybnění končetiny, přikládání studených obkladů a hnisavé místo je zapotřebí několikrát denně proplachovat. Pokud infekce postoupila, je zapotřebí chirurgického řešení. To může spočívat v očištění rány a odstranění poškozené tkáně, odstranění nekrotické tkáně a v nejhorší fázi může být končetina i odstraněna. S flegmónou si bohužel sami neporadíte. K vyléčení je nutná rychlá reakce, návštěva lékaře a nasazení antibiotik.

Důležitá je i prevence

Pomoci v tom mohou vitamíny, podpora imunity nemocného a pečlivé ošetření každé ranky, štípance, aby nedošlo k šíření infekce. Pozor na kosmetické ošetření, protože i odtud může pramenit flegmóna.