Zablokovaná krční páteř není žádný med. Aspoň já mám dojem, že se můj krk v tu chvíli proměnil v krk husy, který nejsem schopna ovládat. Otočit hlavou na nějakou stranu je nemožné a ještě to k tomu všemu celkem dost bolí.


Problémy s krční páteří jsou časté, spojeny jsou s jednostranným zatěžováním těla a vadným držením šíjových svalů. Za ztuhlost šíje může i v značné míře stres. Jednou z nejpříjemnějších projevů zablokované krční páteře je bolest hlavy.

Dříve než se pustíte do cvičení..

Dříve než se pustíte do cvičení musím vás upozornit, že vždy je lepší prevence a tak cvičte i tehdy, když problémy nemáte. A pak také, je zapovězeno zaklánět hlavu dozadu, protože to by mohlo časem vést k ještě větším obtížím. Všechny cviky je navíc nutno provádět pomalu a nezapomínejte u toho i dýchat.

Jednoduché cviky na uvolnění krční páteře, které můžete cvičit kdekoliv

Tyto jednoduché cviky na uvolnění krční páteře můžete dělat doslova kdekoliv.

  1. Jedná se třeba o jednoduché naklánění hlavy do stran, kdy je důležité, abyste seděli rovně a hlavu pozvolna přikláněli k jednomu, nebo k druhému ramenu.
  2. V dalším kroku pomalu otáčejte hlavu vpravo a vlevo.
  3. Další cvičení proveďte v největším předklonu hlavy a otáčejte jí doprava a doleva. K uvolnění ramenního kloubu dojde tehdy, když budete kroužit rameny dopředu a dozadu.
  4. V následujícím cvičení položte levou ruku přes hlavu na pravý spánek a zatlačte hlavou proti ruce, vydržte po dobu 15 vteřin a s výdechem uvolněte a nechte hlavu klesnout. Pak opakujte na druhou stranu.
  5. S uvolněním krku vám může pomoci i cvik, který spočívá v tom, že si položíte ruce na ramena a hlavu vysunujte dopředu a dozadu. Důležité u toho cviku je, abyste při něm hlavu nepředkláněli.
  6. Uvolňovacím cvikem je i cvik, při němž rozpažíte ruce, roztáhněte prsty na rukou, zvedněte palec směrem vzhůru a otáčejte ruce v protichůdném směru, čili, když u levé ruky půjde palec nahoru, u té pravé dolů. Zároveň při tomto pohybu otáčejte hlavu doprava a doleva.

Cviky na uvolnění krční páteře, které jsou prováděné vleže

  1. Jde o poměrně jednoduché cvičení, u něhož ležíte na rovné podložce, při němž ramena tlačíte k nohám, hlavu táhnete směrem vzhůru a krk co nejvíce k podložce.
  2. Další cvik prováděným vleže je jednoduché a pomalé zvedání hlavy od podložky, při němž tlačíte bradu k hrudní kosti.
  3. Ležte na zádech s hlavou položenou na podložce a volně otáčejte hlavou doprava a doleva.
  4. Pomoci může i overball. Je tomu tak např. v případě cviku, kdy ležíte na zádech a pod krk si zasunete na půl vypuštěný overball. Dýchejte volně nosem a pomalu otáčejte hlavu zleva doprava a naopak. Soustřeďte se plně na svůj dech a pohyby, které provádíte. Cvik opakujte několikrát za sebou.