Pod amnézií si představte ztrátu paměti, která může mít různý charakter a způsobena může být rovněž rozličnými okolnostmi. Z odborného hlediska se dělí na tři různé typy – anterográdní, retrográdní a dětská.

Anterográdní amnézie

Jde o poruchu paměti, která spočívá v neschopnosti vštípit si do paměti jakékoliv informace a zážitky po spouštějícím stimulu.

Retrográdní amnézie

Jde o stav, kdy si nejsme schopni vybavit si poznatky a zážitky před spouštěcím stimulem.

Selektivní amnézie

Selektivní amnézie z vaší mysli vytěsní nepříjemné vzpomínky. Říká se, že ji mohou mít hysterky, ale pokud se jedná o skutečné trauma, jde o ochranný proces a možnost organismu, jak se s danou věcí pokusit vyrovnat (ne vždy je to však to nejlepší).

Dětská amnézie

Tato ztráta paměti je spojena s neschopností vybavit si poznatky a zážitky z prvních let života. Příčin je hned několik. Vzpomínky na toto období jsou pro dítě natolik úzkostné, že jej vytlačí do nevědomí. Může za to i nevyzrálý mozek, fáze, kdy doposud nebylo utvořeno vlastní já, není osvojená řeč.
Amnézii pak můžeme rozdělit ještě na dočasnou a trvalou.

Příčiny vzniku amnézie

Příčin vzniku může být celá řada. Nejčastější je však úraz či poranění hlavy. Velmi často se objevuje i jako vedlejší příznak jiného onemocnění jakými jsou epilepsie, Alzheimer, Parkinson apod.  Méně častou příčinou jsou otravy organismu a nadužívání návykových látek (drogy, ale i alkohol).
Krátkodobé výpadky mohou být způsobeny stresem, nedostatkem spánku, psychicky zatěžující situací a mohou je mít i lidé s depresemi a hysterky. Za některými poruchami mohou být i léky a poruchy látkové přeměny.

Projevy amnézie

Lidé s amnézií nejsou nikterak omezeni na slovní zásobě, ani na obvyklé znalosti o světě, alespoň o ty, které vznikly před daným momentem. Amnézie nemá vliv na snížení inteligence.
Při amnézii nedochází ke ztrátám jiných druhů paměti, ani dovedností a může se naučit dovednosti nové, a to přesto, že si nezapamatuje, kdo je to naučil.

Co není amnézie?

Když se vaše vzpomínky v průběhu času postupně pomalu vytrácí. Tento stav je naprosto normální.

Diagnostika amnézie

Odhalení příčiny není mnohdy jednoduché. K diagnostice se proto užívá chirurgické, neurologické i psychiatrické vyšetření.

Léčba

Základem řešení je vždy odhalení příčiny onemocnění. V léčbě pak mohou pomoci nootropika, antioxidanty, jako vitamín B nebo třeba ginko biloba. Jistý vliv může mít i psychoterapie. Za zvážení stojí i ergoterapie. Některé stavy naštěstí nepotřebují žádnou léčbu, paměť se navrací spontánně sama a poměrně brzy.

Komplikace amnézie

Ty jsou závislé podle závažnosti a rozsahu amnézie. Nicméně i těm lidem s nejmenšími symptomy amnézie komplikuje zcela běžný život, práci, školu a má i sociální problémy. Komplikací je i to, že se dotyčnému nikdy nevrátí ztracené vzpomínky. Ve velmi závažných případech je amnézie tak rozsáhlá, že se postižený člověk neobejde bez dohledu a péče jiného člověka.